Univerzitet Crne Gore je pokretač razvoja crnogorske države i društva već pola vijeka. S vizijom osnivača da se Crna Gora razvija kao moderno društvo u kojem su oduvijek riječ, umnost i mudrost bili utkani u sva djela, savremeni Univerzitet Crne Gore u novu deceniju ulazi sa sloganom FuturUM uz sajt 50ucg.ac.me

00
Dana
00
Sati
00
Minuta
00
Sekundi

Predstojeći događaji

jul
1
Prezentacija rezultata naučnoistrazivačkog rada doktoranada i prezentacija projekata
MEDICINSKI FAKULTET - Prezentacija rezultata naučnoistrazivačkog rada doktoranada i prezentacija p...
sep
9
Međunarodna konferencija ThermaEComp2024
MAŠINSKI FAKULTET - Međunarodna konferencija ThermaEComp2024
sep
12
Pristupanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji – izazovi i perspektive
PRAVNI FAKULTET – Konferencija ,,Pristupanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji – izazovi ...
sep
16
Konferencija “Pristupanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji- izazovi i perspektive“
PRAVNI FAKULTET Konferencija “Pristupanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji- izazovi i pers...
sep
27
Međunarodna konferencija Language, Translation and Literary Horizons in 21st Century
FILOLOŠKI FAKULTET - Međunarodna konferencija Language, Translation and Literary Horizons in 21st ...
Loading...

Univerzitet Crne Gore je gravitaciona tačka naših intelektualnih stremljenja, jedan od prostora u kojem se potvrđujemo i ostvarujemo.[…] Od kada sam, tako privučen, došao na Univerzitet Crne Gore pa sve do danas, bez prekida sam vezan za njega.

prof. dr Saša Popović

Privatna arhiva

Velika snaga i katalizator napretka Univerziteta Crne Gore u njegovih 50 godina svakako su, između ostalog, bili uspješni studenti koji su zahvalnost za svo stečeno znanje i iskustvo pokazali tako što su svoje karijere posvetili UCG-u i godinama ostali uz njega u formi profesora ili saradnika. Na ovaj način su sve stečene vrijednosti odlučili da prenesu na nove generacije, te da otklone prepreke sa kojima su se susretali kada su i sami bili studenti.

dr Ljubiša Stanković

Privatna arhiva

U posebnom intervjuu u okviru kapanje FuturUM, dr Ulićević ističe neraskidivu vezu Univerziteta Crne Gore i njegovog karijernog puta, te ukazuje na zajedničku misiju koja povezuje njegovo kapitalno djelo i UCG kao najveću akademsku ustanovu u Crnoj Gori…

dr Mladen Ulićević

Privatna arhiva

Povodom značajnog jubileja Univerziteta, Pavićević je ukazao na značaj ove obrazovne institucije, te podijelio savjete i poruke koji mogu da inspirišu nove generacije.


dr Žarko Pavićević

Privatna arhiva


“Za mene je Univerzitet Crne Gore bio važan izvor podrške i resursa koji su mi omogućili da postignem uspjeh u svojoj karijeri kao istraživaču u matematici. Takođe, akademska okolina pruža mi inspiraciju putem saradnje s kolegama, interakcijom s vrhunskim stručnjacima u mom polju, kao i kroz prilike za stalno učenje i razvoj. Moje nagrade i ugledna reputacija svjedoče o mom uspjehu i podršci koju sam dobio od kolega i institucije“


dr David Kalaj

Privatna arhiva


U pet decenija postojanja Univerziteta Crne Gore mnogo profesora je svojim znanjem, iskustvom i ljubavlju prema nauci inspirisalo studente, ohrabrivalo ih da ostvare svoje ciljeve i podsticalo ih da i sami daju doprinos crnogorskom društvu. Takvu plemenitu misiju i dalje nastavlja da ispunjava dr Predrag Miranović kao redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu. 


prof. dr Predrag Miranović

Privatna arhiva


Doprinos svakog od nas pojedinačno, iako mali, na svoj način je slagalica u mozaiku, koji nas determiniše i pozicionira tako da svojim kvalitetom stojimo rame uz rame sa vodećim univerzitetskim centrima Evrope i svijeta. Ovaj jubilej je svojevrstan spomenik i priznanje naučnoistraživačkoj i akademskoj zajednici Crne Gore.


doc. dr Aleksandra Klisić 

Privatna arhiva


“Univerzitet Crne Gore ima izuzetnu ulogu u društvu i državi i to treba da ostane konstanta! Svako poređenje koje simbolizuje njegov značaj, poput svjetionika, lučonoše, predvodnika, izgleda mi nedovoljno adekvatno i suviše kolokvijalno. Želim da svi uključeni u ovo univerzitetsko biće, od emeritusa do brucoša, i pored neminovnih izazova koji se javljaju kroz vrijeme, dijelimo istu predanost njegovoj misiji...”


dr sci med Olivera Miljanović

Privatna arhiva


“Pred nama je mladost koja idući naprijed stiče nove snage. Vjerujemo u mladost ovog fakulteta, u naše nasljednike. Isto kao što su naši časni prethodnici vjerovali u nas. Sa željom da čuvaju sve ono što je svih ovih 50 godina njegovano, hranjeno i branjeno. I da njihov put ide dalje. ”


dr Zoran Rašović

Privatna arhiva


Univerzitet Crne Gore je gravitaciona tačka naših intelektualnih stremljenja, jedan od prostora u kojem se potvrđujemo i ostvarujemo.[…] Od kada sam, tako privučen, došao na Univerzitet Crne Gore pa sve do danas, bez prekida sam vezan za njega.

prof. dr Saša Popović

Privatna arhiva

dr Zoran Rašović

Privatna arhiva

“Pred nama je mladost koja idući naprijed stiče nove snage. Vjerujemo u mladost ovog fakulteta, u naše nasljednike. Isto kao što su naši časni prethodnici vjerovali u nas. Sa željom da čuvaju sve ono što je svih ovih 50 godina njegovano, hranjeno i branjeno. I da njihov put ide dalje. ”

“Univerzitet Crne Gore ima izuzetnu ulogu u društvu i državi i to treba da ostane konstanta! Svako poređenje koje simbolizuje njegov značaj, poput svjetionika, lučonoše, predvodnika, izgleda mi nedovoljno adekvatno i suviše kolokvijalno. Želim da svi uključeni u ovo univerzitetsko biće, od emeritusa do brucoša, i pored neminovnih izazova koji se javljaju kroz vrijeme, dijelimo istu predanost njegovoj misiji...”

dr sci med Olivera Miljanović

Privatna arhiva

doc. dr Aleksandra Klisić 

Privatna arhiva

”Doprinos svakog od nas pojedinačno, iako mali, na svoj način je slagalica u mozaiku, koji nas determiniše i pozicionira tako da svojim kvalitetom stojimo rame uz rame sa vodećim univerzitetskim centrima Evrope i svijeta. Ovaj jubilej je svojevrstan spomenik i priznanje naučnoistraživačkoj i akademskoj zajednici Crne Gore.”

”U pet decenija postojanja Univerziteta Crne Gore mnogo profesora je svojim znanjem, iskustvom i ljubavlju prema nauci inspirisalo studente, ohrabrivalo ih da ostvare svoje ciljeve i podsticalo ih da i sami daju doprinos crnogorskom društvu. Takvu plemenitu misiju i dalje nastavlja da ispunjava dr Predrag Miranović kao redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu.”

prof. dr Predrag Miranović

Privatna arhiva

dr David Kalaj

Privatna arhiva

“Za mene je Univerzitet Crne Gore bio važan izvor podrške i resursa koji su mi omogućili da postignem uspjeh u svojoj karijeri kao istraživaču u matematici. Takođe, akademska okolina pruža mi inspiraciju putem saradnje s kolegama, interakcijom s vrhunskim stručnjacima u mom polju, kao i kroz prilike za stalno učenje i razvoj. Moje nagrade i ugledna reputacija svjedoče o mom uspjehu i podršci koju sam dobio od kolega i institucije”

”Velika snaga i katalizator napretka Univerziteta Crne Gore u njegovih 50 godina svakako su, između ostalog, bili uspješni studenti koji su zahvalnost za svo stečeno znanje i iskustvo pokazali tako što su svoje karijere posvetili UCG-u i godinama ostali uz njega u formi profesora ili saradnika. Na ovaj način su sve stečene vrijednosti odlučili da prenesu na nove generacije, te da otklone prepreke sa kojima su se susretali kada su i sami bili studenti.”

dr Ljubiša Stanković

Privatna arhiva

dr Mladen Ulićević

Privatna arhiva

U posebnom intervjuu u okviru kampanje FuturUM, dr Ulićević ističe neraskidivu vezu Univerziteta Crne Gore i njegovog karijernog puta, te ukazuje na zajedničku misiju koja povezuje njegovo kapitalno djelo i UCG kao najveću akademsku ustanovu u Crnoj Gori…

Povodom značajnog jubileja Univerziteta, Pavićević je ukazao na značaj ove obrazovne institucije, te podijelio savjete i poruke koji mogu da inspirišu nove generacije.


dr Žarko Pavićević

Privatna arhiva


Okrugli sto o iskustvenom učenju u turizmu: Internacionalizacija i inovacije u obrazovanju za XXI vijek
„Turizam je jedan od najvažnijih sektora u našoj zemlji, i njegova dugoročna dinamika zavisi od naše sposobnosti da obrazujemo nove generacije s vještinama za XXI vijek,“ kazala je prorektorica za internacionalizaciju Univerziteta […]
Za studentski park i OŠ „Vuk Karadžić“ izdvojeno 65.000 eura: Novi sportski tereni
Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, potpisao je danas Ugovore o ustupanju izvođenja radova za projekte adaptacije košarkaškog terena u Studentskom parku i multifunkcionalnog […]
Odbranjena prva doktorska disertacija u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije UCG
Dr Neda Bošković, doktorandkinja studijskog programa Održivi razvoj Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta Crne Gore, danas je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Kontaminacija mikroplastikom slatkovodnih ekosistema Crne Gore: prva zapažanja […]
🎓 Univerzitet Crne Gore obavještava buduće studente da će, u susret upisu na UCG, u studijskoj 2024/25. godini, na platformi upisi.edu.me naći uputstva o potpisivanju ugovora o studiranju, kao posljednjem koraku elektronskog upisa na Univerzitet Crne Gore. 📃💻📲 Usluga elektronskog potpisivanja Ugovora o studiranju razvijena je prošle godine u okviru projekta "E-usluge kao odgovor na Covid-19”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi @undpmontenegro u partnerstvu sa @ministarstvoprosvjetecg i @ministarstvojavneuprave. Cilj projekta je podsticanje mladih na korišćenje digitalnih servisa u interakciji sa institucijama, bez čekanja u redovima i prikupljanja dokumenata.🗣 Pored potpisivanja putem elektronske lične karte, koji je dostupan bio i prošle godine, ove godine je studentima na raspolaganju i drugi način, koji je omogućio @ctelekom besplatno ustupajući studentima promo paket 𝐞𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭.✨ Ugovor o studiranju budući studenti potpisuju elektronski nakon što završe proceduru upisa u studentskoj službi fakulteta ili akademije, na koje su aplicirali. Nakon prijema studenta, na portalu e-Upis (upisi.edu.me) dostupna je elektronska verzija njihovog Ugovora o studiranju, koju student može elektronski potpisati i potpisanu verziju postaviti na e-Upis sajt.Detaljnije o postupku potpisivanja ugovora na www.ucg.ac.me ✅#UniverzitetCrneGore

🎓 Univerzitet Crne Gore obavještava buduće studente da će, u susret upisu na UCG, u studijskoj 2024/25. godini, na platformi upisi.edu.me naći uputstva o potpisivanju ugovora o studiranju, kao posljednjem koraku elektronskog upisa na Univerzitet Crne Gore. 📃

💻📲 Usluga elektronskog potpisivanja Ugovora o studiranju razvijena je prošle godine u okviru projekta "E-usluge kao odgovor na Covid-19”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi @undpmontenegro u partnerstvu sa @ministarstvoprosvjetecg i @ministarstvojavneuprave. Cilj projekta je podsticanje mladih na korišćenje digitalnih servisa u interakciji sa institucijama, bez čekanja u redovima i prikupljanja dokumenata.

🗣 Pored potpisivanja putem elektronske lične karte, koji je dostupan bio i prošle godine, ove godine je studentima na raspolaganju i drugi način, koji je omogućio @ctelekom besplatno ustupajući studentima promo paket 𝐞𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭.

✨ Ugovor o studiranju budući studenti potpisuju elektronski nakon što završe proceduru upisa u studentskoj službi fakulteta ili akademije, na koje su aplicirali. Nakon prijema studenta, na portalu e-Upis (upisi.edu.me) dostupna je elektronska verzija njihovog Ugovora o studiranju, koju student može elektronski potpisati i potpisanu verziju postaviti na e-Upis sajt.

Detaljnije o postupku potpisivanja ugovora na www.ucg.ac.me ✅

#UniverzitetCrneGore
...

🍀🩸 Univerzitet Crne Gore u saradnji sa @zavodzatransfuzijukrvi organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi 27. juna, u 10.00 sati, u zgradi tehničkih fakulteta.Prema informacijama Zavoda,  svakom četvrtom građaninu je neophodna transfuzija krvi tokom života, dok tek svaki četrdeseti da krv jednom godišnje. U Crnoj Gori je potrebno 100 jedinica krvi svakog dana. Krv vrijedi koliko i život koji je tom krvlju spašen.🫂 Pozivamo zaposlene Univerziteta Crne Gore kao i studente da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji i da humanim činom - davanjem krvi, nesebično pomognu nekome kome od ove dragocjene tečnosti zavisi poboljšanje zdravstvenog stanja, pa i život.📆📬 Prijavu za dobrovoljnu akciju, uz lične podatke (ime i prezime), potrebno je poslati na mejl adresu pr@ucg.ac.me  ili podatke ostaviti pozivom na broj 020/414-247, do 26. juna 2024. godine.#UniverzitetCrneGore #KrvNijeVoda

🍀🩸 Univerzitet Crne Gore u saradnji sa @zavodzatransfuzijukrvi organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi 27. juna, u 10.00 sati, u zgradi tehničkih fakulteta.

Prema informacijama Zavoda, svakom četvrtom građaninu je neophodna transfuzija krvi tokom života, dok tek svaki četrdeseti da krv jednom godišnje. U Crnoj Gori je potrebno 100 jedinica krvi svakog dana. Krv vrijedi koliko i život koji je tom krvlju spašen.

🫂 Pozivamo zaposlene Univerziteta Crne Gore kao i studente da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji i da humanim činom - davanjem krvi, nesebično pomognu nekome kome od ove dragocjene tečnosti zavisi poboljšanje zdravstvenog stanja, pa i život.

📆📬 Prijavu za dobrovoljnu akciju, uz lične podatke (ime i prezime), potrebno je poslati na mejl adresu pr@ucg.ac.me ili podatke ostaviti pozivom na broj 020/414-247, do 26. juna 2024. godine.

#UniverzitetCrneGore #KrvNijeVoda
...

🗣 U godini jubileja kada Univerzitet Crne Gore slavi 50 godina svog postojanja, @mtfpodgorica u petak 21. juna u 10:00 sati u Plavoj Sali Rektorata, organizuje tribinu  pod nazivom “Zaštita životne sredine- izazovi i perspektive u oblasti upravljanja otpadom”.Predstojeća tribina će okupiti stručnjake iz različitih sektora kako bi razgovarali o temi koja zahtijeva punu pažnju, jer neadekvatno zbrinjavanje otpada može imati ozbiljne posledice po zdravlje ljudi, ekosisteme, ali i ekonomiju. ‼️♻️✅📚 Učesnici predstojeće tribine, a koju će moderirati prof. dr Ivana Bošković, će biti:·  prof. dr Darko Vuksanović, Metalurško-tehnološki fakultet UCG·  prof. dr JelenaŠćepanović, Metalurško-tehnološki fakultet UCG·  Miodrag Karadžić, NVO Društvo mladih ekologa Nikšić·  Senad Arabelović, Deponija Možura#UniverzitetCrneGore #UCG #UCG50 #JubilejUCG #PetDecenijaUCG
#UCGLučaBudućnosti #UCGFuturUM

🗣 U godini jubileja kada Univerzitet Crne Gore slavi 50 godina svog postojanja, @mtfpodgorica u petak 21. juna u 10:00 sati u Plavoj Sali Rektorata, organizuje tribinu pod nazivom “Zaštita životne sredine- izazovi i perspektive u oblasti upravljanja otpadom”.

Predstojeća tribina će okupiti stručnjake iz različitih sektora kako bi razgovarali o temi koja zahtijeva punu pažnju, jer neadekvatno zbrinjavanje otpada može imati ozbiljne posledice po zdravlje ljudi, ekosisteme, ali i ekonomiju. ‼️♻️✅

📚 Učesnici predstojeće tribine, a koju će moderirati prof. dr Ivana Bošković, će biti:

· prof. dr Darko Vuksanović, Metalurško-tehnološki fakultet UCG

· prof. dr JelenaŠćepanović, Metalurško-tehnološki fakultet UCG

· Miodrag Karadžić, NVO Društvo mladih ekologa Nikšić

· Senad Arabelović, Deponija Možura

#UniverzitetCrneGore #UCG #UCG50 #JubilejUCG #PetDecenijaUCG
#UCGLučaBudućnosti #UCGFuturUM
...

🎓 @vlada_cg je na jučeršnjem zasijedanju donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2024/2025. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis 3️⃣1️⃣2️⃣6️⃣ studenata.🌊 ✅ Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o utvrđivanju visine školarine na master studijskom programu na engleskom jeziku pod nazivom „Zaštita i upravljanje morskom sredinom“. Kako se navodi u Informaciji, utvrđen je broj studenata za upis i to najviše 20 na master akademskom interdisciplinarnom studijskom programu na engleskom jeziku „Zaštita i upravljanje morskom sredinom“ (Maritime environmental protection and menagement), obima 120 ECTS na kojem se stiče diploma o završenim master akademskim studijama i nivo obrazovanja master (Msc).Program će realizovati @pomorski.fakultet.kotor u saradnji sa dva albanska univerziteta („Aleksander Moisiu“ u Draču i Univerzitet „Ismail Ćemali“ u Valoni), u okviru realizacije Erasmus+ projekta „Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management (MEP&M)“K  i ima karakter samofinansirajućeg studijskog programa sa predloženom visinom naknade za studiranje u iznosu od 500 eura po semestru.#UniverzitetCrneGore

🎓 @vlada_cg je na jučeršnjem zasijedanju donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2024/2025. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis 3️⃣1️⃣2️⃣6️⃣ studenata.

🌊 ✅ Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o utvrđivanju visine školarine na master studijskom programu na engleskom jeziku pod nazivom „Zaštita i upravljanje morskom sredinom“. Kako se navodi u Informaciji, utvrđen je broj studenata za upis i to najviše 20 na master akademskom interdisciplinarnom studijskom programu na engleskom jeziku „Zaštita i upravljanje morskom sredinom“ (Maritime environmental protection and menagement), obima 120 ECTS na kojem se stiče diploma o završenim master akademskim studijama i nivo obrazovanja master (Msc).

Program će realizovati @pomorski.fakultet.kotor u saradnji sa dva albanska univerziteta („Aleksander Moisiu“ u Draču i Univerzitet „Ismail Ćemali“ u Valoni), u okviru realizacije Erasmus+ projekta „Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management (MEP&M)“K i ima karakter samofinansirajućeg studijskog programa sa predloženom visinom naknade za studiranje u iznosu od 500 eura po semestru.

#UniverzitetCrneGore
...

🔊 Pozivaju se studenti i mladi profesionalci zainteresovani za oblast sajber bezbjednosti da se prijave za učečće u Cyber Challenge Lab-u – aktivnosti koja podstiče kreativni i istraživački pristup sajber i informacionoj bezbjednosti.Ko može da se prijavi❓
🎓 Studenti Univerziteta Crne Gore svih nivoa @etf.podgorica, @pmf_pg_official, @pf_ucg ili @ekof_pg, kao i mladi koji planiraju da upišu master program iz informacione bezbjednosti, koji će otpočeti na #UCG od jeseni.Cyber Challenge Lab realizuje Univerzitet Crne Gore u saradnji sa @women4cyber.me, u okviru projekta @ulysseus_eu.Mentori će biti profesori Univerziteta Crne Gore i iskusni profesionalci iz @un1quely.team, @cikom_doo, Sky-Express i @cirt.me.❗️Prijave do 18. juna
✅ Uvodna radionica 19. juna
💬 Realizacija istraživačkih rješenja do oktobra 2024Očekujemo uspješan zajednički rad i dobre ideje za odbranu od sajber napada, prijave na www.ucg.ac.me 🔗#UniverzitetCrneGore

🔊 Pozivaju se studenti i mladi profesionalci zainteresovani za oblast sajber bezbjednosti da se prijave za učečće u Cyber Challenge Lab-u – aktivnosti koja podstiče kreativni i istraživački pristup sajber i informacionoj bezbjednosti.

Ko može da se prijavi❓
🎓 Studenti Univerziteta Crne Gore svih nivoa @etf.podgorica, @pmf_pg_official, @pf_ucg ili @ekof_pg, kao i mladi koji planiraju da upišu master program iz informacione bezbjednosti, koji će otpočeti na #UCG od jeseni.

Cyber Challenge Lab realizuje Univerzitet Crne Gore u saradnji sa @women4cyber.me, u okviru projekta @ulysseus_eu.

Mentori će biti profesori Univerziteta Crne Gore i iskusni profesionalci iz @un1quely.team, @cikom_doo, Sky-Express i @cirt.me.

❗️Prijave do 18. juna
✅ Uvodna radionica 19. juna
💬 Realizacija istraživačkih rješenja do oktobra 2024

Očekujemo uspješan zajednički rad i dobre ideje za odbranu od sajber napada, prijave na www.ucg.ac.me 🔗

#UniverzitetCrneGore
...

Prvi univerzitet u Crnoj Gori osnovan je 2. aprila 1974. godine, u Titogradu kada su predstavnici tri fakulteta (Ekonomskog, Tehničkog i Pravnog), dvije više škole (Pedagoške akademije iz Nikšića i Više Pomorske škole iz Kotora) i tri samostalna naučna instituta (Istorijski, Poljoprivredni i Institut za biološka i medicinska istraživanja iz Titograda), usvojili Samoupravni sporazum o udruživanju u Univerzitet u Titogradu. Skupština Univerziteta konstituisana je 29. aprila 1974. godine. Tada su izabrani i prvi predsjednik i potpredsjednik Skupštine, Izvršni odbor Skupštine, rektor i dva prorektora, čime je okončan proces osnivanja. Kao prvi rektor univerziteta izabran je dr Mirčeta Đurović.

Pravni fakultet u Podgorici osnovan je 1972. godine, od kada je temelj pravničke, zakonodavne i naučne tradicije u Crnoj Gori. U septembru te godine upisana je i prva generacija redovnih studenata. Upis je izvršen za I i II godinu studija, a nastava za obje godine studija počela je istovremeno u oktobru 1972. godine. Prvi dekan bio je prof. Nikola Srzentić.

Iste godine osnovan je i Institut za biološka i medicinska istraživanja iz Titograda.

Copyright © 2024 Univerzitet Crne Gore, Sva prava zadržana

Politika privatnosti / Disclaimer