Drugi pišu o nama: Profesor Univerziteta Persijskog zaliva o iskustvu na ETF-u

Podgorica nudi mnoštvo jedinstvenih karakteristika i prednosti za osobe koje se bave istraživanjem ili studijama. Bogata kulturna raznolikost grada stvara gostoljubivo okruženje koje omogućava laku adaptaciju i efikasno rješavanje problema za nove stanovnike. Univerzitet u Podgorici koristi se svojim slikovitim okruženjem, što obogaćuje akademsku i rekreativnu atmosferu. Pored toga, njegova strateška lokacija olakšava pristup svakodnevnim potrepštinama, dodatno poboljšavajući ukupno iskustvo za studente.

Univerzitet Crne Gore izdvaja se svojim snažnim akcentom na timskom radu, postavljajući standard za buduće istraživače i studente u njihovoj posvećenosti saradnji.

Tokom mog boravka na Univerzitetu Crne Gore, iz prve ruke sam iskusio posvećenost ustanove timskom radu. Angažovanje u kolaboraciji piramidalnog stila omogućilo je svakom članu da se istakne u svojim oblastima, odražavajući posvećenost univerziteta kako kolektivnom uspjehu tako i individualnom razvoju. Baveći se hitnim temama i izazovima, univerzitet pokazuje proaktivan pristup, koji je poboljšan uključivanjem stručnjaka iz različitih disciplina.

Kao matematičar naviknut na teorijsku akademiju, moja integracija u akademsko jezgro odjeljenja za elektrotehniku dočekana je s entuzijazmom. Angažovanje na realnim problemima pružilo mi je neprocjenjive mogućnosti za učenje, osvjetljavajući praktične primjene teorijskog znanja u efikasnom rješavanju stvarnih izazova.

Ali Bagheri-Bardi

Vanredni profesor
Fakultet za inženjering inteligentnih sistema i nauku o podacima
Odjeljenje za matematiku, Univerzitet Persijskog zaliva


AKTUELNO

Okrugli sto o iskustvenom učenju u turizmu: Internacionalizacija i inovacije u obrazovanju za XXI vijek
„Turizam je jedan od najvažnijih sektora u našoj zemlji, i njegova dugoročna dinamika zavisi od naše sposobnosti da obrazujemo nove generacije s vještinama za XXI vijek,“ kazala je prorektorica za internacionalizaciju Univerziteta […]
Za studentski park i OŠ „Vuk Karadžić“ izdvojeno 65.000 eura: Novi sportski tereni
Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, potpisao je danas Ugovore o ustupanju izvođenja radova za projekte adaptacije košarkaškog terena u Studentskom parku i multifunkcionalnog […]
Odbranjena prva doktorska disertacija u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije UCG
Dr Neda Bošković, doktorandkinja studijskog programa Održivi razvoj Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta Crne Gore, danas je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Kontaminacija mikroplastikom slatkovodnih ekosistema Crne Gore: prva zapažanja […]

Copyright © 2024 Univerzitet Crne Gore, Sva prava zadržana

Politika privatnosti / Disclaimer