Proslavljeno 15 godina studijskog pograma: Crnogorski jezik, književnost i kultura na Univerzitetu Crne Gore

Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore održao je okrugli sto na temu "Crnogorski jezik, književnost i kultura na Univerzitetu Crne Gore, u čast obilježavanja 50 godina postojanja Univerziteta Crne Gore i proslave 15 godina od osnivanja Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. 

Institucionalno izučavanje crnogorskog jezika, književnosti i kulture počelo je zvanično 2008. kada je na Univerzitetu Crne Gore osnovan studijski program u skladu sa tadašnjim društveno-istorijskim i sociolingvističkim uslovima, ali njegovi korijeni sežu dalje u prošlost, u 1947. godinu i početak rada Više pedagoške akademije na Cetinju. U narednim decenijama ta institucija više puta mijenjala je naziv i adresu da bi konačno 2015. bila transformisana u Filološki fakultet, kazala je profesorka doktorka Rajka Glušica, predsjednica upravnog odbora Univerzitete Crne Gore, prva rukovoditeljka Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, urednica časopisa Instituta za jezik i književnost Filološkog fakulteta Riječ i članica organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Njegoševi dani.

Iako smo tek 2008. dobili ovo ime, i ovaj naziv studijskog programa, sve one godine prije i sav onaj rad i trud naših profesora, i sve one doktorske disertacije, magisterski radovi, naučni radovi, naučni skupovi i prije 2008. jesu naša baština.

Članovima akademske zajednice, studentima i gostima okruglog stola čestitke povodom 15 godina od osnivanja Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti i pet decenija Univerzitete Crne Gore, uputio je dekan Filološkog fakulteta prof. dr Igor Lakić.

On je zahvalio bivšim i sadršnjim kolegama na doprinosu kako u osnivanju tako i daljem razvoju ovog studijskog programa kojem predstoji mnogo novih zadataka i novih radnih izazova.

Prvo na čemu jako puno radimo i što puno planiramo jeste korpus savremenog crnogorskog jezika koji će uključiti sve što je u Crnoj Gori objavljeno od početka 90-tih godina do danas. To je veliki posao, veliki projekat, koji neće imati kraj. Dakle, to je nešto trajno, taj korpus će se stalno ažurirati, dopunjavati i taj korpus biće osnova za sva moguća lingvistička istraživanja, ne samo u oblasti Montenegristike, nego i kontrastivno i kada govorimo o istraživanjima u drugim oblastima, kazao je dekan Lakić.

Prva generacija studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti brojala je 24 brucoša sa kojima je na prvoj godini radilo osam doktora nauka i sedam magistara. Nakon 15 godina na ovom studijskom programu nastavni kadar čini pet redovnih i četiri vanredna profesora, pet docenata i više mladih saradnika čiji impresivni portfolio i angažovanost na matičnoj ustanovi daju nadu u njihov skori izbor u akademiska zvanja, kazala je doc. dr. Nataša Jovović, prodekanica za nastavu Filološkog fakulteta i rukovoditeljka studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti.

Sumirajući ukupne rezultate našeg nastavnog kadra, uzimajući obzir sve bibliografije nastavnog osoblja, sa ponosom ističem činjenicu da naš naučni korpus čini gotovo 1100 naučnih radova i skoro 50 monografija, autorskih i koautorskih i brojna učešća na međunarodnim konferencijama kojih je preko 250, a ističem i njihovo koordinatorsko i saradničko učešće u skoro 60 projekata.

Učesnici okrugog stola bili su i profesorka doktorka Tatjana Đurišić, predsjednica organizaconog odbora Međunarodnog slavističkog skupa Njegošrvi dani, profesorka doktorka Dušanka Popović, autorka i koordinatorka projekata Medijska pismenost, razumijevanje medija kroz kreiranje medijskih zadržaja i čitanje u obrazovnoj vertikali, profesorka doktorka Miodarka Tepavčević, koordinatorka za lingvističku stilistiku u Međunarodnom projektu Stilistika slovenskih zemalja na razmeđu vjekova, magistarka Bojana Obradović, direktorica Javne ustanove Narodna biblioteka Njegoš, Magdalena Smolović, dobitnica plakete Univerzitete Crne Gore i studenti Luka Vučinić i Miloš Jocović.

Medijatorka programa bila je magistarka Ksenija Rakočević, saradnica u nastavi.


AKTUELNO

Okrugli sto o iskustvenom učenju u turizmu: Internacionalizacija i inovacije u obrazovanju za XXI vijek
„Turizam je jedan od najvažnijih sektora u našoj zemlji, i njegova dugoročna dinamika zavisi od naše sposobnosti da obrazujemo nove generacije s vještinama za XXI vijek,“ kazala je prorektorica za internacionalizaciju Univerziteta […]
Za studentski park i OŠ „Vuk Karadžić“ izdvojeno 65.000 eura: Novi sportski tereni
Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, potpisao je danas Ugovore o ustupanju izvođenja radova za projekte adaptacije košarkaškog terena u Studentskom parku i multifunkcionalnog […]
Odbranjena prva doktorska disertacija u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije UCG
Dr Neda Bošković, doktorandkinja studijskog programa Održivi razvoj Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta Crne Gore, danas je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Kontaminacija mikroplastikom slatkovodnih ekosistema Crne Gore: prva zapažanja […]

Copyright © 2024 Univerzitet Crne Gore, Sva prava zadržana

Politika privatnosti / Disclaimer