Petnaest hiljada eura u naredne tri godine za studente umjetničkih fakulteta

Studenti umjetničkih fakulteta imaće priliku da dobiju stipendiju i primjene praktična znanja i vještine na tržištu rada u kreativnom okruženju, kriterijum za dobijanje stipendije nije prosjek već izvrsnost, a u naredne tri godine za to je Kreativna agencija DAA Montenegro opredijelila 15 hiljada eura.

Oni su potpisali Memorandum o saradnji sa Fakultetom likovnih, Fakultetom dramskih umjetnosti i Muzičkom akademijom Univerziteta Crne Gore, Fakultetom vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran kao i Fakultetom za dizajn i multimediju Univerziteta Donja Gorica.

Cilj saradnje je zajedničko uspostavljanje stipendije za izvrsnost u kreativnim oblastima, kao i nezavisnog fonda za podršku mladim stvaraocima “Super creatives”. Stipendija predstavlja finansijsku podršku i mogućnost primjene praktičnih znanja i vještina kroz direktno uključivanje kandidata u rad na projektima koje DAA Montenegro sprovodi, a biće dodijeljena na osnovu javnog poziva koji će biti raspisan tokom juna.

Tim povodom, kreativni direktor Agencije, Nikola Bada Radonjić, predočio je da se mladi ljudi koji tek izlaze na tržište rada uvijek nalaze u nezavidnoj poziciji, usljed uglavnom velikog očekivanja od strane poslodavaca, naročito u pogledu iskustva koje ne mogu da dobiju, jer im se često iz tog razloga zapravo uskraćuje prilike da ga steknu.

“Da bismo to dodatno afirmisali i premostili prepreke sa kojima se generalna privreda, a naročito kreativni sektor, suočavaju na tržištu rada, želimo ponuditi studentima priliku da odmah nakon svršenih  osnovnih  studija  nastave  svoje  kapacitiranje  u  poljima  svog  djelovanja  i  to  uz finansijsku nadoknadu i program rada od pet mjeseci. Što se finansijskog dijela tiče, pripremili smo dvije godišnje stipendije u ukupnom iznosu od 5.000 EUR i mogućnost nastavka svog profesionalnog razvoja u Agenciji,” istakao je on.

Vanr. prof. dr Edin Jašarović, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti (UCG) se nadovezao i izrazio zadovoljstvo što je uspostavljen kontakt sa privrednim sektorom na ovaj način i dodao je da je sama stipendija dragocjena, jer studentima pruža priliku da steknu radno iskustvo i provjere svoju kapacitiranost, naročito s aspekta afirmacije profesionalne karijere u umjetničkoj produkciji.

Uz zahvalnost na prepoznavanju potrebe za podrškom studentima umjetnosti, van. prof. dr Tatjana Burzanović, dekanica Fakulteta za dizajn multimediju (UDG) izjavila je da ovakva zajednička  akcija  svih  potpisnika govori o jedinstvu umjetničke struke čije je postojanje neophodno za profesionalnu afirmaciju, budući da kultura služi društvu kao zaštita, te je shodno tome jasno koliko je važno ovo današnje jedinstvo struke, za širu društvenu zajednicu u kojoj stvaraju talentovani studenti.

Van. prof. mr Marko Marković, dekan Fakulteta likovnih umjetnosti UCG smatra da je “Super creatives” lijepa inicijativa koja pruža priliku i podršku studentima u važnoj fazi njihovog razvoja s akcentom na upostavljanju kontakata sa profesionalnim svijetom.

Van. prof. mr Tatjana Krkeljić, dekanica Muzičke akademije UCG istakla je da je ovo zanimljiva prilika okrenuta i studentima muzičke akademije, koji se po sadašnjem programu prvenstveno obrazuju kao pedagozi i izvođači.

“Stipendija afirmiše rad u muzičkoj produkciji koja ne postoji kao poseban studijski program na našoj akademiji, ali je ovo možda i prilika da tu priču konačno pokrenemo. Uz to sam sigurna da imamo talentovane mlade ljude kojima je ona bliska i željeli bi bi da se profesionalizuju u toj oblasti, “ naglasila je Krkeljić.

Prof. dr Marija Džoganović, dekanica Fakulteta vizuelnih umjetnosti UM je podvukla da je ovo stipendija za Bachelor studente kojima se pruža prilika da se odmah suoče sa tržištem rada u kreativnom okruženju. Napominje i da kriterijum za dobijanje ove stipendije nije prosjek na fakultetu,  već  se  zaista  traži  izvrsnost,  što  je rijetkost u javnim pozivima za dodjeljivanje stipendija.

Javni  poziv  za  dodjelu  godišnje  stipendije  za  izvrsnost  u  kreativnim  oblastima  -  Super Creatives 2024 biće objavljen u prvoj polovini juna, sa jasno definisamim kriterijuma dodjele i uslovima učešća.


AKTUELNO

Okrugli sto o iskustvenom učenju u turizmu: Internacionalizacija i inovacije u obrazovanju za XXI vijek
„Turizam je jedan od najvažnijih sektora u našoj zemlji, i njegova dugoročna dinamika zavisi od naše sposobnosti da obrazujemo nove generacije s vještinama za XXI vijek,“ kazala je prorektorica za internacionalizaciju Univerziteta […]
Za studentski park i OŠ „Vuk Karadžić“ izdvojeno 65.000 eura: Novi sportski tereni
Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, potpisao je danas Ugovore o ustupanju izvođenja radova za projekte adaptacije košarkaškog terena u Studentskom parku i multifunkcionalnog […]
Odbranjena prva doktorska disertacija u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije UCG
Dr Neda Bošković, doktorandkinja studijskog programa Održivi razvoj Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta Crne Gore, danas je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Kontaminacija mikroplastikom slatkovodnih ekosistema Crne Gore: prva zapažanja […]

Copyright © 2024 Univerzitet Crne Gore, Sva prava zadržana

Politika privatnosti / Disclaimer