Potpisan Memorandum o saradnji Univerziteta Crne Gore i Alumni asocijacije UCG

Rektor Univerziteta Crne Gore (UCG), prof. dr Vladimir Božović, potpisao je Memorandum o saradnji sa novoizabranim predsjednikom Alumni asocijacije Univerziteta Crne Gore (AAUCG) Srdanom Kosovićem na svečanoj konstitutivnoj sjednici održanoj u Rektoratu UCG 12. juna 2024. godine.

Predstavnici alumni klubova koji okupljaju bivše studente Univerziteta Crne Gore iz svih njegovih organizacionih jedinica na današnjoj sjednici  odlučili su da na čelu krovne Alumni organizacije bude Srdan Kosović, nekadašnji student Fakulteta političkih nauka UCG i današnji direktor onlajn razvoja Vijesti.

„Potpisivanje Memoranduma označava značajan korak u jačanju veze sa našim alumnistima," rekao je rektor Božović. "Ova saradnja će unaprijediti obrazovne i naučne aktivnosti našeg univerziteta, doprinositi inovacijama i podržavati razvoj karijera naših studenata."

Cilj je, kako je navela na sastanku i prorektorka za internacionalizaciju UCG prof. dr Sanja Peković da se uspostave mehanizmi kontinuirane saradnje u segmentu razvoja i unapređenja obrazovnih, naučnoistraživačkih i profesionalnih aktivnosti.

Alumni koordiantor na Univerzitetu Crne Gore mr Filip Petrović je predstavio učesnicima Konstitutivne alumni sjednice prvu Alumni strategiju 2024 - 2029, kao i pokrenutu interaktivnu internet platformu alumni zajednice UCG-a, čiji je sastavni dio baza podataka i sistem za registraciju alumnista. On je ukazao i na ostale aktivnosti koje se realizuju pod okriljem Erasmus + projekta All4Life (Western Balkan entrepreneurial university alliances – keeping in touch for lifelong relations)/span> 

U fokusu Memoranduma o saradnji sa alumnistima su razvoj inovacija, transfer tehnologija, podsticanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva u Crnoj Gori. Glavni cilj je snažnije povezivanje i zajedničko djelovanje kroz podršku razvoju karijere studenata, poboljšanje uslova za zapošljavanje mladih kadrova, te jačanje veze između UCG i privrednog sektora.

Saradnja će se usmjeriti na razmjenu znanja, iskustava i resursa između UCG i AAUCG, organizaciju zajedničkih profesionalnih obuka, radionica, predavanja i okruglih stolova, te realizaciju zajedničkih projekata i podsticanje inovativnih i preduzetničkih aktivnosti.

Takođe, uspostaviće se mehanizmi podrške razvoju karijera studenata i programi mentorstava kroz saradnju akademske zajednice i privrednog sektora. Cilj je uvođenje inovacija, rješavanje društvenih izazova, jačanje socio-ekonomskih prilika, postizanje održivog razvoja, kao i jačanje internacionalizacije i pozicioniranja UCG u društvu.

Univerzitet Crne Gore će kontinuirano uključivati bivše studente u obrazovne, naučnoistraživačke, profesionalne i društvene aktivnosti, razvijati modele saradnje sa privrednim sektorom za praktičnu nastavu, te uspostaviti Platformu za saradnju i upravljanje podacima alumni zajednice. Alumni asocijacija će, sa druge strane, biti dodatan zamajac razvoju Univerziteta i pružati podršku u unapređivanju nastavnih programa, organizaciji zajedničkih događaja i projekata i obezbjeđiivanju finansijskih sredstava za razvoj nauke i transfere inovacija.


AKTUELNO

Okrugli sto o iskustvenom učenju u turizmu: Internacionalizacija i inovacije u obrazovanju za XXI vijek
„Turizam je jedan od najvažnijih sektora u našoj zemlji, i njegova dugoročna dinamika zavisi od naše sposobnosti da obrazujemo nove generacije s vještinama za XXI vijek,“ kazala je prorektorica za internacionalizaciju Univerziteta […]
Za studentski park i OŠ „Vuk Karadžić“ izdvojeno 65.000 eura: Novi sportski tereni
Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, potpisao je danas Ugovore o ustupanju izvođenja radova za projekte adaptacije košarkaškog terena u Studentskom parku i multifunkcionalnog […]
Odbranjena prva doktorska disertacija u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije UCG
Dr Neda Bošković, doktorandkinja studijskog programa Održivi razvoj Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta Crne Gore, danas je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Kontaminacija mikroplastikom slatkovodnih ekosistema Crne Gore: prva zapažanja […]

Copyright © 2024 Univerzitet Crne Gore, Sva prava zadržana

Politika privatnosti / Disclaimer